Udvidelse af kapitalgrundlag med fortegningsret – November 2020