Udvidelse af kapitalgrundlag med fortegningsret – November 2020-accept

Udvidelse af kapitalgrundlag med fortegningsret – November 2020-accept

D. 19. November 2020 offentliggjorde NKT A/S et prospekt og igangsatte en fortegningsemission. Handelsperioden for tegningsretter begynder d. 23. november og slutter d. 4. decmeber 2020. Tegningsperioden for nye aktier begynder d. 25. november og slutter d. 8. december 2020. Forventet dato for offentliggørelse af resultatet af udbuddet er d. 10 december 2020. Herunder forefindes materiale relaterende til udbuddet.